całostronicowy


całostronicowy
całostronicowy {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia {{/stl_8}}{{stl_7}}'zajmujący całą stronicę (stronę) w gazecie, książce itp.': {{/stl_7}}{{stl_10}}Całostronicowa reklama w gazecie. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • całostronicowy — «zajmujący całą stronicę» Całostronicowa ilustracja w książce …   Słownik języka polskiego

  • cało- — «pierwsza część wyrazów złożonych (zwykle przymiotników i rzeczowników), wskazująca na całkowitość, zupełność tego, co nazywa druga część złożenia, np. całoroczny, całostronicowy, całokształt, całopalenie» …   Słownik języka polskiego

  • cało- — {{/stl 13}}{{stl 7}} pierwszy człon wyrazów złożonych wprowadzający znaczenie kompletności, zupełności tego, co określa człon drugi, np. {{/stl 7}}{{stl 8}}całodzienny, całopalenie, całostronicowy {{/stl 8}}{{stl 7}} {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień